E, все пак някои не спират да се шегуват с Windows:-))