Крадат ли Зелените гласове?

Крадат ли Зелените гласове?

И само младите ли са Зелени?