Ново и много силно есе на Брус Стърлинг

Design Fiction
Bruce Sterling

Interactions Magazine