Официално изявление на Инициативния комитет за създаване на Пиратска партия в България

Piratska_partia_BGНа 19-ти февруари в сградата на Министерството на културата се проведе среща с цел „обсъждане на бъдещото взаимодействие между правоносители и доставчици на свързаност/Интернет” във връзка със „законното използване на защитени произведения в Интернет”. Организатор на срещата беше Министерството на културата в лицето на  зам.министър Димитър Дерелиев. На срещата присъстваха представители на различни държавни институции, представители на организации защитаващи праводържателите, доставчици на Интернет-свързаност, представители на „Електронна граница” и на Инициативния комитет за създаване на „Пиратска партия” в България.

По повод изказаното на срещата конкретно предложение от страна на част от праводържателите за законодателно задължаване на доставчиците на интернет да осъществяват пълен мониторинг на интернет трафика на своите потребители с цел филтриране на незаконно използвани защитени произведения, Инициативния комитет за създаване на „Пиратска партия” заявява, че подобни антиобществени законови постановки са в разрез с европейските демократични ценности и с Конституцията на Република България.
„Пиратската партия” защитава правото на всеки автор и творец да бъде припознат като такъв и достойно възмезден за труда си, но счита, че  налагането на тотална цензура на интернет трафика на всеки потребител не е и не може да бъде решение на един проблем, който в същността си е следствие от архаичността на съществуващата в момента система от авторски и сродни права. От друга страна, ако  на доставчиците на интернет свързаност им се вмени задължението да налагат цензура на потребителската информация чрез филтриране ще им се наложи да поемат и съответната отговорност при злоупотреби с тази информация.
Инициативният комитет за създаване на „Пиратска партия” в България счита, че неутралността на интернет мрежата е основополагащ принцип, гарантиращ запазването на основните граждански права и свободи. Целият интернет трафик трябва да се третира по един и същ начин, като дискриминиране на потребители на база ползвана от тях информация е недопустимо.

Инициативният комитет за създаване на „Пиратска партия” счита, че срещата премина под знака на формална дискусия, целяща да легитимира пред обществото бъдещи лобистки законодателни решения, обслужващи единствено частни комерсиални интереси, без те да са съобразени с основните конституционни права на българските граждани. В този смисъл ние считаме за свой дълг да информираме българското общество, относно тези неумело прикривани и формално легитимирани деструктивни процеси и да призовавем за реален конструктивен обществен дебат по темата.