My Web Favorites

The websites I like and read (mainly selected 2009-2015):

 

Read more:
Борис Луканов
Crowdsourcing концепцията – нова версия на хакерската идея за Икономика на Базара?

Борис Луканов
Crowdsourcing – най-новата Маркетинг 2.0 идея

Close