Crowdsoursing, Collaborative economy, Business open innovations, Collective intelligence, Wikinomics – това са все близки по съдържание понятия, появили се и употребявани напоследък, за да опишат една нова маркетингова концепция, родена от WEB 2.0 феномена. А именно – компаниите започват все по-активно да въвличат техните собствени клиенти в процеса на разработването и подобряването на продуктите и услугите, които им предлагат – чрез съвременните технологични възможности, предлагани от open платформите и уеб базираните социални мрежи.

Посредством този подход, клиентите на компанията се превръщат не само в ценен източник на информация, касаеща нивото на удоволетворение от продуктите и услугите й, но и уникален по своята потребителска центричност източник на идеи за нови продукти. Въвличането на потребителите в този модел на съдействие с компанията се явява мощен инструмент за създаване на компактна и изключително мотивирана група от лоялни клиенти – евангелисти на продуктите й…Социалните медии могат и трябва да бъдат разглеждани от бизнесите като парадигма на икономиката на съдействието, пише Милко Георгиев в публикацията си “Икономика на съдействието”.
Всъщност тази концепция не е съвсем нова, тя е в обръщение повече от 3-4 години, но едва напоследък за crowdsoursing-a се заговори като реална бизнес концепция, извън теоретичните дискусии. За първи път тя се появява след като Джеймс Съроуики публикува през 2004 г. бестселъра си: “The Wisdom of Crowds”.
А самата дума Crowdsourcing първи употребява Джеф Хау през 2006 г. в една своя статия за , озаглавена “The Rise of Crowdsourcing”. Ето как самият той изяснява тази нова бизнес идея в едно кратко видео, представящо последната му книга:

Същата година се появява и една друга “програмна” за тази идея книга“Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything” на Дон Тапскот и Антъни Уйлямс, основатели и на популярния блог със същото име.
 
Десетки примери за Crowdsourcing могат да се дадат за това как тази иновативна бизнес концепция работи успешно в последните 1-2 години. Вече все повече от големите, а и не толкова големи, но модерно мислещи компании по света я залагат като основен елемент в своите R&D и маркетинг стратегии. Без съмнение, тя ще се превърне в тренд в съвсем близко бъдеще с все по-голямото разрастване и технологично усъвъшенстване на Web 2.0 платформите, което вече промени коренно целия процес на Комуникацията на социален феномен.