Идеята е да сме Партия, която няма да е част от Политическата система.

Партия, която да разчупи тотално създадените от десетилетия клишета за политическа организация.

Партия, която ще разбие Матрицата на съвременния политическия живот.

Партия, която ще деидеологизира политиката.

Партия, която ще заяви и ще застане зад нов дискурс в политическото мислене.

Всички понятия, схеми, идеологеми в съвременната политическа система са безвъзвратно остарели и са загубили смисъла си; изпразнени са от съдържание.

Политическата система е закоравяла, безцветна, лицемерна, импотентна и не на последно място скучна.

Новия дискурс означава поглед към политиката от друго измерение – ново говорене, нова комуникация, нова визия; той е насочен към промяна дори и в такива детайли като т.нар. „политически dress code”. Никой няма право да налага на друг как да се облича и как да изглежда, ако той с този си вид е спечелил доверието на дори един негов поддръжник.

Ние не желаем и няма да станем част от днешната Политическа сфера, ние искаме да бъдем „отвъд” – отвъд Матрицата, отвъд Идеологиите, отвъд Системата.

Понятията „Ляво” и „Дясно”:

Ние заставаме зад минимална намеса на Държавата в Икономиката, зад свободния частен предприемачески дух – което е „дясна” позиция.

В същото време, ние сме против господството на Корпоративния капитал в глобалния свят и споделяме определени анти-глобалистки позиции, насочени срещу него – което е „лява” позиция.

Ние отхвърляме Комунизма като идеология и политическа система – което е „дясна” позиция.

Но и не приемаме лицемерната и остаряла консервативна морално-политическа ценностна система – което е „лява” позиция.

Не подкрепяме постигането на политически цели чрез насилие и нарушаване на законите – което е „дясна” позиция.

Но считаме, че имаме право на всякакви активни граждански действия, поставящи си за цел да променят законите към по-добро, включително и на гражданско неподчинение и интелигентни „герила” акции – което е „лява” позиция.

Ние се чувстваме Граждани на света, считаме, че типичния политически национализъм вече е отживелица – което е „лява” позиция.

Но това не означава, че не сме патриоти, че няма да защитим всяка важна за бъдещето ни Българска позиция; просто сме убедени, че мотивите за национална гордост трябва да се търсят не в историята и миналото, а в нас самите, l настоящето – което е „дясна” позиция.

Заставаме твърдо зад „зелените” каузи по отношение на наболелите глобални екологични проблеми и няма да направим компромиси в действията с и в това отношение – което е „лява” позиция.

Но няма да се превръщаме в заложници на скрити икономически интереси, финансиращи в сянка определени еко движения; не споделяме крайните „straight edge” идеи – което е „дясна” позиция.

Заявяваме, че трябва да се скъса с лицемерието и да се поставят пред обществото за дискусия с открити очи наболели въпроси като легализиране на проституцията, легализиране на леките наркотици, свободните сексуални отношения – което е „лява” позиция.

Но не мислим, че нестандартното социално и сексуално поведение е признак за модерност, нито пък отричаме правото на всеки от нас да споделя определени морално-етични принципи в съответствие с българските християнски традиции – което е „дясна” позиция.

Считаме, че християнската църква днес се е превърнала в откъсната от реалния живот и от истинските християнски ценности безлична икономическа институция – което е „лява” позиция.

Но ще се противопоставим категорично на всякакви опити на религиозни или философски сектанти да зомбират съзнанието на хората, стремейки се да отнемат най-ценното у всеки индивид – Свободната воля – което е дясна позиция.

Всички тези позиции доказват, че Партия като тази не може да бъде поставена в „рамка”, няма как да й бъде сложен шаблонен етикет, не е възмож