Резюме

Трите същностни неща, които изповядва Пиратската партия са нуждата от защита на гражданските права, волята да освободим нашата култура и прозрението, че патентите и частните монополи вредят на обществото.

Нашето общество е едно контролирано и разузнавано/шпионирано общество, в което практически всеки един е регистриран и наблюдаван. Не е в интерес на модерната законова държава да налага шпиониране на всичките си граждани, третирайки ги като заподозряни. Демокрацията предполага една силна защита на гражданските права.

Авторските права са били създадени, за да облагодетелстват обществото като окуражават акта на творчеството, развитието и разгръщането на културна експанзия. За да постигнем тези цели се нуждаем от един деликатен баланс между общоприетите изисквания за достъпност и разпространение от една страна, и изискванията на твореца да бъде припознат и възнаграден от друга. Ние заявяваме, че днешната система от закони за авторските права е съвсем небалансирана. Едно общество, в което културното изразяване и знание е свободно за всички, при равни условия, ще облагодетелства цялото общество. Ние твърдим, че широкоразпространените и систематични злоупотреби с настоящите авторски права са съвсем непродуктивни за постигане на тези цели, като едновременно ограничават както създаването, така и достъпа до културата ни.

Частните монополи са едни от най-големите врагове на обществото ни. Те водят директно до скокове в цените и множество скрити разходи за гражданите. Патентите представляват официално признати монополи над идеите. Големите корпорации се борят една с друга в едно състезание на присвояване на все повече патенти, които да използват срещу малките конкуренти, за да ги възпрепятстват от конкуренция при равни условия. Целта на всеки монополист не е да нагоди цените и условията спрямо това, което пазара може да понесе, а по-скоро да използва своите добити нечестно права като лост за вдигане на цените и за поставяне на неуравновесени условия за ползване и лицензиране. Ние искаме да ограничим възможностите за създаване на разрушителни и ненужни монополни ситуации.

Търговските/запазените марки са принципно необходими, като инструменти за защита на консуматора. Ние считаме, че днес търговските марки в по-голямата си част изпълняват добре функцията си и не предлагаме някакви промени в тази област.

Целият текст