Greece is in recesion, but Creativity is not! Kraft and Oglilvy prove it with Lacta new Ad campaign

Greece is in recesion, but Creativity is not! Kraft and Oglilvy prove it with Lacta new Ad campaign

Kraft Foods Greece and OgilvyOne Worldwide Athens just poved how creativity and modern Marketing 2.0 approach are able to achieve amazing and successfull results with minimum advertising budget. Their last Ad campaign for Lacta Chocolate is brilliant example of clever aplying of creativity power, Web 2.0 communication tools, crowdsourscing posibilities, combining with traditional media use.

Greece is in recesion, but Creativity is not! Kraft and Oglilvy prove it with Lacta new Ad campaign

Crowdsourcing концепцията – нова версия на хакерската идея за Икономика на Базара?

Когато миналия месец написах поста “Crowdsourcing – най-новата Маркетинг 2.0 идея” аз представих тази концепция като нов бизнес модел, разработен теоретично и приложен в практиката през последните няколко години. Но…като малко се позамислих, всъщност открих, че тази концепция не е никак нова – тя работи на практика и дава реални резултати в хакерските общности от средата и края на 80-те в процеса на разработването на свободен софтуер и сред фанатичните Linux евангелисти от 90-те години на миналия век, допринесли за усъвършенстването на революционната ОS почти до границата на съвършенството.

Greece is in recesion, but Creativity is not! Kraft and Oglilvy prove it with Lacta new Ad campaign

Crowdsourcing – най-новата Маркетинг 2.0 идея

Crowdsoursing, Collaborative economy, Business open innovations, Collective intelligence, Wikinomics – това са все близки по съдържание понятия, появили се и употребявани напоследък, за да опишат една нова маркетингова концепция, родена от WEB 2.0 феномена. А именно – компаниите започват все по-активно да въвличат техните собствени клиенти в процеса на разработването и подобряването на продуктите и услугите, които им предлагат – чрез съвременните технологични възможности, предлагани от open платформите и уеб базираните социални мрежи.