Tag Archive for Eric Raymond

Crowdsourcing концепцията – нова версия на хакерската идея за Икономика на Базара?

Борис Луканов

Когато миналия месец написах поста “Crowdsourcing – най-новата Маркетинг 2.0 идея”аз представих тази концепция като нов бизнес модел, разработен теоретично и приложен в практиката през последните няколко години. Но…като малко се позамислих, всъщност открих, че тази концепция не е никак нова – тя работи на практика и дава реални резултати в хакерските общности от средата…