Отвъд Брутния продукт или време ли е да преосмислим индикаторите за измерване на благосъстоянието?

Отвъд Брутния продукт или време ли е да преосмислим индикаторите за измерване на благосъстоянието?

Интригуващ видеоматериал открих днес в YouTube канала на Европейската комисия. Той е озаглавен “Beyond GDP” и повдига изключително важния въпрос, дали вече не е време на преосмислим показателите за имерване на растеж и благосъстояние на една държава?