In House или Outsource модел – къде е мястото на Social Media маркетинга в структурата на една организация?

In House или Outsource модел – къде е мястото на Social Media маркетинга в структурата на една организация?

Няма спор, че развитието на Social Media маркетинга в България е все още в своя зародиш, тепърва компаниите, институциите, организациите  започват да го откриват, а експертите по комуникация – да му обръщат подобаващо внимание….
Идеята ми е да дам поле за дискусия по немаловажения въпрос – къде е мястото на Social Media маркетинга в структурата на компанията/организацията/институцията?