Kак да създадете съвременно изглеждащ и ефективно работещ Web 2.0 сайт?

Kак да създадете съвременно изглеждащ и ефективно работещ Web 2.0 сайт?

Няколко простички уеб маркетинг съвета, които със сигурност ще помогнат на вашия бизнес.
Преди десетина години, в ерата на Web 1.0, уебсайтовете изпълняваха основно функцията на презентационен инструмент. Постепенно, с мощното навлизане на интернет в живота ни, техните функции започнаха да се разширяват. Днес, в 2.0 епохата, те са много повече от една виртуална визитка. Уебсайтовете вече са комуникационен, маркетингов, бизнес инструмент, без който успешното ви представяне и изграждането на познаваемост и авторитет на бранда ви, и онлайн, а и офлайн, е просто невъзможно.

Internet Revolutionized the Education System

Internet Revolutionized the Education System

Over the last 15 years, the Internet has revolutionized countless industries including retail, music, publishing, and communication. In a similar way, it will continue to revolutionize how we view education…Online learning has become such a prominent topic in the academic community because there’s a growing sentiment that the personalized learning environment offered by online courses may be more effective than the traditional classroom experience…

Guest post by Nick Johnson

Protect the Internet! Stop American Censorship System!

Protect the Internet! Stop American Censorship System!

Thanks to PROTECT IP Act The US will be able to block a site’s web traffic, ad traffic and search traffic using the same website censorship methods used by China, Iran and Syria. The Internet Blacklist Legislation – known as PROTECT IP Act in the Senate and Stop Online Piracy Act (SOPA) in the House – is a threatening sequel to last year’s COICA Internet censorship bill. Like its predecessor, this legislation invites Internet security risks, threatens online speech, and hampers Internet innovation.On November 16th, Congress holds hearings on the first . This bill can pass. If it does, the Internet and free speech will never be the same.

Join American Censorship Day today, the 16-th of November and learn more about Internet Freedom amd Internet Censorship! See How You Can Help!