Tag Archive for keywords мета тагове

И все пак keywords мета таговете допринасят за по-доброто позициониране в търсачките и имат значение за SEO

Борис Луканов

Пиша този пост без никакви претенции, че съм някакъв голям SEO или SEM експерт, знанията и опитът ми в тази доста сериозна област са по-скоро на базисно ниво или малко над него. Затова и може би не съм в състояние да анализирам и обясня по най-адекватния начин моите наблюдение за ролята на keywords мета таговете за т.нар. SERP. Фактите, които ще цитирам по-долу обаче определено не се припокриват с доминиращото повече от година становище, че дефакто keywords мета таговете не оказват никакво влияние върху позиционирането в интернет търсачките и не следва да се приемат като значим SEO фактор.