Гласуването по интернет в България ще превърне изборите в черна борса за покупкопродажба на гласове…за съжаление!

Гласуването по интернет в България ще превърне изборите в черна борса за покупкопродажба на гласове…за съжаление!

Дали няма да се окаже, че най-голяма интернет пенетрация и онлайн избирателна активност ще бъде регистрирана в ромските райони на големите градове, някои Родопски региони, части от Североизточна България и в други по-бедни и западнали селища на милата ни родина?