И все пак keywords мета таговете допринасят за по-доброто позициониране в търсачките и имат значение за SEO

И все пак keywords мета таговете допринасят за по-доброто позициониране в търсачките и имат значение за SEO

Пиша този пост без никакви претенции, че съм някакъв голям SEO или SEM експерт, знанията и опитът ми в тази доста сериозна област са по-скоро на базисно ниво или малко над него. Затова и може би не съм в състояние да анализирам и обясня по най-адекватния начин моите наблюдение за ролята на keywords мета таговете за т.нар. SERP.