Mобилтел товари клиентите си със 700% печалба при роуминг услуги за пренос на данни в ЕС

Mобилтел товари клиентите си със 700% печалба при роуминг услуги за пренос на данни в ЕС

Мобилтел най-безскрупулно ограбва своите абонати  като им продава на цени  в пъти по-високи от максимално допустимите цени на едро за роуминг, определени от европейското законодателство

М-Тел били винаги на линия?! Да бе, да!

М-Тел били винаги на линия?! Да бе, да!

Най-добре  всички в отдела на Мобилтел  „Обслужване на клиенти” да извършат публично самоубийство – само така ще направят абонатите си щастливи!
Просто не мога да повярвам как за 10 години тоя „водещ” мобилен оператор не подобри поне с мъничко работата на отдела си „Обслужване на клиенти”, която е под всякаква критика!