Пиратска Партия BG Демокрация 3.0 (драфт)

Пиратска Партия BG Демокрация 3.0 (драфт)

Идеята е да сме Партия, която няма да е част от Политическата система.

Партия, която да разчупи тотално създадените от десетилетия клишета за политическа организация.

Партия, която ще разбие Матрицата на съвременния политическия живот.

Партия, която ще деидеологизира политиката.

Партия, която ще заяви и ще застане зад нов дискурс в политическото мислене.

Пиратска Партия в Швеция Декларация на Принципите 3.0

Пиратска Партия в Швеция Декларация на Принципите 3.0

Трите същностни неща, които изповядва Пиратската партия са нуждата от защита на гражданските права, волята да освободим нашата култура и прозрението, че патентите и частните монополи вредят на обществото.