Пиратска Партия BG Демокрация 3.0 (драфт)

Пиратска Партия BG Демокрация 3.0 (драфт)

Идеята е да сме Партия, която няма да е част от Политическата система.

Партия, която да разчупи тотално създадените от десетилетия клишета за политическа организация.

Партия, която ще разбие Матрицата на съвременния политическия живот.

Партия, която ще деидеологизира политиката.

Партия, която ще заяви и ще застане зад нов дискурс в политическото мислене.