Заради криворазбран страх от реклама, българските медии нарушават основни закони на журналистиката

Заради криворазбран страх от реклама, българските медии нарушават основни закони на журналистиката

Поводът да повдигна тази тема, за която от години искам да провокирам дискусия, е един репортаж в централните новини на NovaTV вчера: българска компания за шоколадови изделия разширява производствените си мощности – голямо събитие, присъствие на важни личности, откриване на нови работни места, европейско качество, дори и интервю с президента на компанията.
Нещо да ви липсва в тази новина?