Mобилтел товари клиентите си със 700% печалба при роуминг услуги за пренос на данни в ЕС

Mобилтел товари клиентите си със 700% печалба при роуминг услуги за пренос на данни в ЕС

Мобилтел най-безскрупулно ограбва своите абонати  като им продава на цени  в пъти по-високи от максимално допустимите цени на едро за роуминг, определени от европейското законодателство