Sixtsense: Бъдещето е вече тук!

Sixtsense: Бъдещето е вече тук!

Днес попаднах на нещо наистина уникално, благодарение на един мой приятел – Найден Чакъров, за което искрено му благодаря…
В последно време започна да се говори много за т.нар. “Internet of things”, за това, че в съвсем близко бъдеще, благодарение на развитието на технологиите, ще можем да осъществяваме една съвсем реална интеракция между предметите от света, в който живеем и дигиталната реалност, между осезаемото и мета информацията.