За всички, които се интересуват от Social Media Marketing: Новото изследване на Razorfish

За всички, които се интересуват от Social Media Marketing: Новото изследване на Razorfish

Добре познатата на всички в бранша маркетингова агенция Razorfish съвсем наскоро публикува резултатите от последното си социологическо проучване, озаглавено “The Future of Social Influence Marketing”.
Резултатите, изнесени и анализирани в публикацията, са от изключителна стойност за всеки, който се интересува от съвременния маркетинг и най-вече от влиянието на социалните медии върху брандовете и съответно върху потребителите на тези брандове и разбира се, от връзката между тях.

The Cluetrain Manifesto

The Cluetrain Manifesto

The Cluetrain Manifestoactualy started the Revolution in the field of modern marketing and business in general, provokoed the big change which came with the powerful development of the Internet and Digital technologies. It began as a Cluetrain website in 1999 when the authors – Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls, and David Weinberger…