Предлагам компромисно решение за тютюнопушенето на обществени места!

Предлагам компромисно решение за тютюнопушенето на обществени места!

Наистина ми е странно, че ние българите, наброяващи скромнния брой от 7 милиона, притежаваме уникалната способност да се делим и да се противопоставяме едни на други за щяло и за не щяло, понякога по най-абсурдни поводи. Комунисти срещу антикомунисти, “Левски” срещу “ЦСКА”, София срещу провинцията, граждани срещу селяни, хетеросексуални срещу хомосексуални и въобще всякакви „фоби” срещу всякакви „фили”…И го правим с такава негативна страст, дива агресия и неистова злоба, все едно животът ни и всичко най-свято в нашия свят зависи от изхода на тази „война”….Толерантност – нула!