Tag Archive for закон за електронните съобщения

Нов опит на МВР да си осигури безконтролно следене в интернет?

Борис Луканов

В уебсайта на МВР се появи следната новина: “Междуведомствена работна група е подготвила проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Предстои обществено обсъждане на предложенията. Публикуваме текстовете на законопроекта и мотивите към него”. Макар че не съм юрист, като прегледах Мотивите към проекта на Закон за изменение и допълнение на…