Нов опит на МВР да си осигури безконтролно следене в интернет?

Нов опит на МВР да си осигури безконтролно следене в интернет?

В уебсайта на МВР се появи следната новина: “Междуведомствена работна група е подготвила проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Предстои обществено обсъждане на предложенията. Публикуваме текстовете на законопроекта и...