Бого Шопов и Ангел Тодоров ще бъдат делегати на Световната пиратска конференция в Брюксел

Пиратска партия на България бе учредена официално днес. Идеята за създаване на такава партия съществуваше във виртуалното пространство от години, а преди няколко месеца се сформира Инициативен комитет, който свърши работата по действителното превръщане на пиратската идея в реално политическо движение. Процесът по уредяването на партията приключи с Учредителния форум в София, на който делегати от около 20 града на България приеха Устав, Програма и избраха Национално ръководство на Пиратската партия.

„Днешните закони за авторските права и патентите водят до вредно създаване на монополи, загуба на важни демократични ценности, пречки за създаване на култура и знания и възпрепятстването им от това да достигнат до гражданите. Ние настояваме за отхвърляне на патентите и за едни честни и балансирани закони за авторските права, вкоренени във волята на народа, с които да се обогати човешкия живот, да се създаде здравословен търговски климат и една общност на знания и култура, от което ще се облагодетелства развитието на обществото като цяло”, се казва в Програмата на българските пирати.

Като  основни принципи и цели на Пиратска партия в Устава й са посочени:

  • Защита на гражданските права,  неприкосновеността на личния живот, тайната на кореспонденцията, свободата на словото, правото на гражданите свободно да обменят мисли, идеи, информиация, култура и всички други граждански права, гарантирани от Конституцията на Република България;
  • Реформа в законодателството, свързано с авторските и сродните им права с отчитане на интересите както на авторите, така и на потребителите;
  • Борба срещу всички законови институти, пораждащи частни монополи;
  • Въвеждане на правото на достъп до Интернет като основно човешко право;
  • Законова защита и гаранции за свободен достъп до информация и култура;
  • Запазване на Интернет като Свободна, Отворена и Неутрална зона, основана на принципи, които позволяват съдържанието на световната мрежа да бъде достъпно за всички потребители;
  • Реформа в законодателството свързано с патентното право в посока свободен обмен на информация, знания и идеи, като водещ мотив да бъде защитата на обществения интерес.

В съзвучие с интернет-терминологията, членовете на Пиратска партия в България се делят на „пиъри”, „модератори” и „администратори”.

За Национален администратор на партията бе избран председателят на Инициативния комитет за учредяването й Ангел Тодоров. Той, заедно с члена на Националния й съвет Богомил Шопов ще присъстват като делегати на Световната пиратска конференция, която ще се проведе от 16-ти до 18-ти април в Брюксел. В нея ще участват представители на Пиратски партии от 45 държави.

По случай официалното си учредяване, Пиратската партия на България получи поздравителни адреси от Пиратските