Бого Шопов и Ангел Тодоров ще бъдат делегати на Световната пиратска конференция в Брюксел

Пиратска партия на България бе учредена официално днес. Идеята за създаване на такава партия съществуваше във виртуалното пространство от години, а преди няколко месеца се сформира Инициативен комитет, който свърши работата по действителното превръщане на пиратската идея в реално политическо движение. Процесът по уредяването на партията приключи с Учредителния форум в София, на който делегати от около 20 града на България приеха Устав, Програма и избраха Национално ръководство на Пиратската партия.

„Днешните закони за авторските права и патентите водят до вредно създаване на монополи, загуба на важни демократични ценности, пречки за създаване на култура и знания и възпрепятстването им от това да достигнат до гражданите. Ние настояваме за отхвърляне на патентите и за едни честни и балансирани закони за авторските права, вкоренени във волята на народа, с които да се обогати човешкия живот, да се създаде здравословен търговски климат и една общност на знания и култура, от което ще се облагодетелства развитието на обществото като цяло”, се казва в Програмата на българските пирати.

Като  основни принципи и цели на Пиратска партия в Устава й са посочени:

  • Защита на гражданските права,  неприкосновеността на личния живот, тайната на кореспонденцията, свободата на словото, правото на гражданите свободно да обменят мисли, идеи, информиация, култура и всички други граждански права, гарантирани от Конституцията на Република България;
  • Реформа в законодателството, свързано с авторските и сродните им права с отчитане на интересите както на авторите, така и на потребителите;
  • Борба срещу всички законови институти, пораждащи частни монополи;
  • Въвеждане на правото на достъп до Интернет като основно човешко право;
  • Законова защита и гаранции за свободен достъп до информация и култура;
  • Запазване на Интернет като Свободна, Отворена и Неутрална зона, основана на принципи, които позволяват съдържанието на световната мрежа да бъде достъпно за всички потребители;
  • Реформа в законодателството свързано с патентното право в посока свободен обмен на информация, знания и идеи, като водещ мотив да бъде защитата на обществения интерес.

В съзвучие с интернет-терминологията, членовете на Пиратска партия в България се делят на „пиъри”, „модератори” и „администратори”.

За Национален администратор на партията бе избран председателят на Инициативния комитет за учредяването й Ангел Тодоров. Той, заедно с члена на Националния й съвет Богомил Шопов ще присъстват като делегати на Световната пиратска конференция, която ще се проведе от 16-ти до 18-ти април в Брюксел. В нея ще участват представители на Пиратски партии от 45 държави.

По случай официалното си учредяване, Пиратската партия на България получи поздравителни адреси от Пиратските партии на Канада, Великобритания, Швейцария, Италия, Германия, Франция, Люксембург, Чехия, Русия, Турция, Румъния.
А Душан Милетич от ръководството на Сръбската пиратска партия бе сред гостите на Учредителния форум.

Българските пирати бяха официално поздравени и от ПП „Зелените” в лицето на членовете на Националния им съвет Асен Генов и Борислав Сандов, които припомниха за партньорството между групата на „Зелените” и „Пиратите” в Европейския парламент.