Read more:
Борис Луканов
За бъдещето на Комуникацииите и Медиите

web-2.0
In House или Outsource модел – къде е мястото на Social Media маркетинга в структурата на една организация?

Close