Нека всички, които са пострадали от наглото потъпкване на потребителските им права от страна на тази самозабравила се компания, да изпратим жалби до КЗП!

Как бихте се почувствали, ако примерно си плащате редовно тока всеки месец и в един хубав ден  компанията доставчик реши ви отреже електрозахранването, понеже не сте се явили лично в офиса им, за да подпишете нов договор, с нови условия, с друга компания, въпреки че сегашният ви договор е в сила и никой не ви е известил официално за прекратяването или за предопписването му?

Може би ще си кажете – е чак такова нагло беззаконие дори в България няма как да се случи! Но…много ще сбъркате! Точно по същия начин Спектър Нет / Spectrum Net, компания собственост на МТел / MTel издевателства над клиентите си. Аз съм един от пострадалите!  Спряха ми най-безцеремонно достъпа до цифрова телевизия без значение, че съм им клиент от 2008 г., който всеки месец редовно си плаща за услугата им. До последно вярвах, че не може да са се “извисили” до такава степен на безочие, но както обикновено, Мobiltel / Мобилтел надхвърлят и най-смелите очаквания по отношение на това, как могат да скъсат нервите на клиентите си.

Ще се опитам да изляза от емоционалния тон, въпреки, че все още съм адски бесен от дебелоочието им и ще обясня спокойно за какво става дума.

От декември,  2008 г. имам договор със „Спектър Нет” АД за предоставяне от тяхна страна на на услуги за широколентов достъп до Интернет и IPTV (PON). Всяка година договорът се подновява автоматично (съгласно чл.6.2, ако никоя от страните не е заявила изрично писмено с едномесечно предизвестие желанието си за прекратяването му). И в момента същият този договор е валиден до декември, 2012 г., а аз си плащам редовно сумата по договора от 54.00 лв. (заедно с интернет) около 25-то число на всеки месец.

Миналия месец обаче ми се обадиха от Call центъра на „Спектър Нет”/ МТел и ми обясниха по телефона приблизително следното: „Г-не, от началото на месец май услугата ни Цифрова телевизия преминава към нова, по-качествена техническа платформа и ТРЯБВА да идете до наш офис и да подпишете нов договор, с МТел, за да може да я ползвате”.
Съответно аз им отговорих: „Това, че повишавате качеството на услугата е прекрасно (в последните месеци качеството на цифровата телевизия на Spectrum Net бе под всякаква критика). Но аз нямам никакво намерение да си губя времето да ходя до ваш офис, след като имам легитимно действащ договор с вас. И моля ви, не употребявайте глагола ТРЯБВА! Просто заповядайте в къщи и сменете оборудването, както дойдохте навремето още същия ден, когато ви се обадих с желанието да бъда ваш клиент”.  Гласът отсреща ми заяви, че нямали такава практика.

Аз в същото време осъзнах, че в случая от чисто правна гледна точка реално се касае за прекратяване на действащ договор с един юридически субект (Спектър Нет) и склюване на нов договор с друг такъв (Мобилтел). Затова поисках от тях, когато техен екип дойде при мен на място, да ми донесе и новия договор, за да мога да го прегледам и преценя, дали да го подпиша или не. Девойката от Call центъра тогава „онемя” и така разговорът ни приключи.

Два дни по-късно пак ми се обадиха от Spectrum Net със същото предложение, но бяха малко по-любезни. Вероятно поради един мой пост на стената във Facebook страницата им, с който изразих възмущението си от действията им:

fb-spnet

Дори споменаха, че ако толкова съм искал, специално за мен щели да направят изключение и да дойдат лично. Казах им, че не желая да правят изключения и компромиси специално за мен, а да обърнат повече внимание на правата на своите клиенти и качествения customer service. А ако искат да сключим нов договор с нови, дори и по-добри условия, нека да спазват закона.

А именно – според чл. 6.3 на действащия договор между мен и Спектър Нет АД, той може да бъде прекратен преди изтичане на срока в посочените от чл. 32, ал.3 и чл. 33 от Общите условия случаи, които гласят следното:
„1. при взаимно съгласие, изразено писмено от страните, обективирано във формата на прекратителен протокол. С прекратителния протокол се уреждат всички висящи отношения и парични задължения на страните;
2. едностранно, без предизвестие от всяка от страните, в случай, че насрещната страна виновно не изпълнява свое съществено задължение по Договора.
3. едностранно от която и да е от страните с отправяне на едномесечно предизвестие до другата страна.”

Освен това, в чл. 7.1 от действащия договор изрично е записано, че „всички съобщения, уведомления и други подобни, както и цялата кореспонденция между страните се води в писмена форма”.

И сега може да си представите какво беше моето бясно изумление, когато вчера, 9 май, 2012 г., след като видях, че нямам цифрова телевизия и се обадих до поддръжката, от компанията ми заявиха, че услугата ми е спряна понеже не съм отишъл в техен офис и не съм подписал нов договор с МТел. Те ми били отправили предизвестие по телефона преди месец!

Аз естествено бях подготвен и им отговорих, че според договора ни, предизвестието следва да е в писмена форма, а аз такова не съм получавал.(обаждането им преди месец дори не беше и телефонно предизвестие за прекратяване на договора, а просто някакво ултимативно искане от тяхна страна да се иде лично в офиса им и да се подпише нов договор, с нов доставчкик!)

Но те не се впечатлиха изобщо и наглостта им стигна дори  до там, че с подигравателен тон ми заявиха „Като не искате да ползвате услугата ни, ТРЯБВА така или иначе да отидете до офиса ни и веднага да върнете оборудването, което сме ви предоставили!”

spectrum-net-sucks

Представяте ли си какво ганьовско дебелоочие трябва да имаш, за да унижаваш по такъв брутален начин лоялните си клиенти? Представяте ли си какво високопарна надменност притежава тази самозабравила се компания, за да си позволява така явно да нарушава законите на Р България и да се подиграва с правата на потребителите в тази държава, член на Европейския съюз?
Не, този път няма да им се размине!

Първо, ще прекратя договора между мен и Спектър Нет едностранно, без предизвестие (поради виновно неизпълнение на тяхно съществено задължение по Договора, а именно непредоставянето на услугата цифрова телевизия, за която съм си платил сумата, определена в чл.4.1 от Договора).

Второ, ще изпратя жалба до Комисията за защита на потребителите, да се произнесе по незаконосъобразните действия от страна на Спектър Нет / Мобилтел.

Трето, ще се консултирам с юристи, какви са вариантите да защитя нарушените ми права на потребител и по съдебен път – за нанесени ми неимуществени вреди.

Четвърто, призовавам всички, които са се сблъсквали с подобни беззакония и нарушаване на потребителските им права от страна на Спектрум Нет / МТел да изпратят от свое име жалби до КЗП, а и да обмислим също така, какви други правни действия могат да бъдат предприети.

Пето, моля всеки, които вярва,че в тази държава всички икономически субекти трябва да спазват законите и да зачитат правата ни на граждани и потребители да направи максималното, да разпространи  тази статия, за да стигне тя доколкото се може повече читатели.

Наистина, разчитам много на вашата помощ, съвети и подкрепа!

Да проявим гражданска активност,  да се противопоставим на беззаконията,  да защитим достойнството си и да покажем на всички нагли монополисти, че повече няма да им разрешим да ни тъпчат безнаказано!