Инициативният комитет за учредяване на Пиратска партия в България алармира българската общественост за опасни и напълно неприемливи текстове в новите предложения в законопроекта за промяна на Закона за електронните съобщения, подготвени от МВР.Параграф 2 от законопроекта, който ще бъде обсъден утре в Комисията по вътрешен ред и сигурност на НС, е допълнен със следния текст :

„Чл. 250а. (1) За нуждите на разкриването и разследването на тежки престъпления, на следните сериозни престъпления: престъпления по чл. 117, 122, 144, 153, 154а, 155, ал. 1 и 2, 155а, 155б, 159, ал. 1, 2, 3 и 6, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 172а, ал. 1 и 2, 172б, ал. 1, 252, ал. 1, 253а, 254б, ал. 1, 277а, ал. 1, 279, ал. 1, 289, 297, 298, 319а – 319е, 327, 357, ал. 1 от Наказателния кодекс, както и за издирване на лица, предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, съхраняват за срок 12 месеца данни, създадени или обработени в процеса на тяхната дейност, които са необходими за: 1. проследяване и идентифициране на източника на връзката; 2. идентифициране на направлението на връзката; 3. идентифициране на датата, часа и продължителността на връзката; 4. идентифициране на типа на връзката; 5. идентифициране на крайното електронно съобщително устройство на потребителя или на това, което се представя за негово крайно устройство; 6. установяване на идентификатор на ползваните клетки.”

По този начин, дефакто МВР приравнява най-тежките криминални престъпления като тероризъм, убийство, изнасилване, отвличане с цел откуп и др. с т.нар. „престъпления срещу интелектуалната собственост” (третирани в чл.172А, ал.1, чл. 172А, ал.2 и чл.172Б, ал.1 от Накзателния кодекс на Република България).
Ако тези промени влязат в сила, МВР ще получи право да получава данни за трафика на всички интернет потребители, ползващи услугите на торент-тракерите, както и за всеки по-непремерен коментар в мрежата, който органите на реда счетат за закана срещу някого (третирано престъпление в чл. 144 от НК, което се наказва с до 6 месеца лишаване от свобода). Това би засегнало данните на милиони български Интернет-потребители, а също така може да доведе до целенасочено преследване на определени фирми и граждани.

Подобно приравняване на тежки криминални престъпления срещу личността и националната сигурност на държавата с действия, имащи за цел само и единствено общодостъпност до световната култура и създаване на едно по-добро, и по-справедливо информационно общество е признак, както за архаично възприемане на съвременните обществени отношения, така и за намеса на лобистки интереси при създаването на този закон.

Инициативния комитет за създаване на “Пиратска партия” в България е твърдо против приемането на Законопроекта за изменение на Закона за електроните съобщения в този му вид и заявява, че една от основните цели на Пиратската партия след нейното учредяване ще бъде да се бори за отпадането именно на чл.172А, ал.1, чл. 172А, ал.2 и чл.172 Б, ал.1 от Накзателния кодекс на Република България – като архаични, лобистки правни състави, несъобразени с потребностите на съвременното европейско общество и неотговарящи на интересите на българските граждани.

Призоваваме всички наши привърженици да се включат активно в организирания на 14-ти януари национален протест срещу промените в ЗЕС „България не е Биг Брадър, 2010 не е 1984!”