Как уж консервативните британци направиха с GOV.UK истинска революция в съвременните концепции за присъствието на държавните институции в интернет?

 

„Целта ни е не да променим уебсайтовете на правителството, а да променим правителството!“

gov ukТова са думи на Том Луузмор, заместник директор на Британската правителствена дигитална служба (Government Digital Service), думи, които по най-точния начин синтезират мащабната и нелека задача пред GDS, а имено – да извърши най-грандиозната и впечатляваща дигитална правителствена трансформация в историята на интернет.

От 2011 до 2014 г. (процесът все още е в ход и трябва да приключи окончателно през януари, 2015 г.) бяха изцяло преобразени (дефакто изградени отново), обединени в обща мрежа и включени в единна е-платформа всички, над 400 сайта на Правителството на Великобритания, министерствата, агенциите и другите държавни институции, свързани с него, както и над 25 вида електронни услуги, предлагани от правителствените институции за гражданите.

GOV.UK като своеобразна широко отворена интернет врата към всички държавни институции и електронни услуги, предлагани от правителството на гражданите, замени остарелите, неотговарящи на съвременните интернет стандарти и все по-нефункционални уе