Интригуващ видеоматериал открих днес в YouTube канала на Европейската комисия. Той е озаглавен “Beyond GDP” и повдига изключително важния въпрос, дали вече не е време на преосмислим показателите за имерване на растеж и благосъстояние на една държава?

GDP (Gross Domestic Product / Брутен Вътрешен Продукт) е понятие, което възниква след Голямата депресия през 30-те години на миналия век и което се отнася до стойността на всички стоки и услуги, произведени или предоставени от една държава през дадена година. Въпреки че е добър индикатор за производството, БВП не дава добра представа за цялостното благосъстояние на гражданите в държавата.
Проблемът се крие в това, че този показател се влияе положително дори от събития, които вредят на хората и на околната среда, като например войните и природните бедствия, водещи до икономически растеж, вследствие на усилията за възстановяване и реконструкция.

Самият създател на концепцията GDP, Нобеловият лауреат Саймън Кузнец, признава, че този индикатор не бива да се абсолютизира при измерването на благосъстоянието на една нация, че има сериозна разлика между количествения и качествения растеж, между краткосрочното и дългосрочното развитие.

БВП не дава никаква представа и за това как се разпределя националното богатство. В много от страните със сравнително висок национален продукт разликите между бедни и богати са обезпокоително големи, започват да осъзнават дори и бюрократите в Брюксел.
Хората все по-добре разбират, че качеството на растежа е също толкова важно, колкото и количествените показатели. Според неотдавнашна анкета, над две трети от европейците смятат, че правителствата трябва да обръщат повече внимание на социалните и екологични аспекти на благополучието. Въпросът е как те да бъдат измервани.
Европейската комисия възнамерява да разработи подробен набор от екологични показатели, обхващащи изменението на климата, биоразнообразието, замърсяването на въздуха, използването на водите и отпадъците. Ще бъдат засилени усилията за навременно събиране и анализиране на данните и идентифициране на възобновяеми ресурси и на прагове за основните замърсители, пише в блога на комисаря за околната среда Ставрос Димас, според който “опазването на природата днес е най-важният морален императив!”

Дали някои от тези въпроси ще бъдат обсъдени на срещата между Бойко Борисов и Ставрос Димас в четвъртък:-)?

Още по темата тук.