Как може да се визуализира нагледно по най-креативния начин една огромна база данни от над 200 статистически индикатора, даващи информация за икономическото и социалното развитие на всички държави по света в последните 200 години? И не само това, но и да се покажат взаимовръзките и зависимостите межди всеки от тези индикатори, както по отделни държави, така и като обща тенденция?

Отговорът е GAPMINDER.
Unveiling the beauty of statistics for a fact based world view” – това е слоганът на тази фондация, основана в Швеция през 2005 г. от проф. Ханс Розлинг и сина му Ола Розлинг. Ханс Розлинг е една изключително интересна модерно мислеща личност, истински пример за иноватор. Въпреки че е медик по образование и професор по Световно здравеопазване, консултант към WHO и UNICEF, той е и световно признат специалист по статистически изследвания, известен с проучванията си за икономическото развитие на т.нар. Трети свят, един от най-известните лектори на TED, както и член на Борда на Директорите на Open Knowledge Foundation (OKF).
През 2006 г. заедно със сина си и един скромен екип от млади програмисти, той започва реализацията на Проекта Trendalyzer – флаш-базирана софтуерна платформа с отворен код за визуализация на база данни. Година по-късно в него инвестира Google, оценявайки невероятния му потенциал в сферата на т.нар. knowledge management (в разработването на платформата е използван Motion Chart Gadget на Google) и в края на 2008 г. бета версията вече е готова.
А ето и едно нагледно обяснение какво всъщност представлява и какви са възможностите на Gapminder World – видео направено от самия @Hans Rosling:

Всичко това може да видите в действие и сами да изследвате с този невероятен софтуер това , което ви интересува тук.
Засега е възможно само онлайн, но се работи и върху десктоп приложение на платформата.“Rosling believes that making information more accessible has the potential to change the quality of the information itself.”Business Week Online