Много често приятели SEO специалисти на ръба на нервна криза са ми споделяли „бисери” на техни „клиенти” от рода на „Искам до един месец да излизам на първо място в Google”.

Наскоро една известна ПР агенция беше предложила на моя позната, която е от малкото хора в България в час с това, що е то Social Media Marketing, да поддържа като outsource консултант Facebook и Twitter акаунта на голяма българска фирма. На въпроса – срещу какъв месечен хонорар, моята позната отговорила съвсем скромно – 250 лв. На което от ПР агенцията ахнали и заявили, че толкова много пари клиентът никога няма да отдели. Щели да потърсят някое „студентче” да свърши работата.
И още един пресен пример – родна (доколко е родна, е друг въпрос) телекомуникацинна компания си избира агенция, на която да възложи основните активности по уеб маркетинга си. Първият въпрос, който водещият интервюто, задавал на кандидатите бил: „Можете ли да ми гарантирате, че за един месец ще ми осигурите 20 000 фена в страницата ни във Facebook”?

Тъжна картинка, нали? Хубаво е да искаш да си на първите места в Google, но не е зле да знаеш, че за да стане това, най-малкото сайта ти, правен от племенника ти преди 5 години, трябва да се промени тотално и да отговаря на десетки изисквания; че е необходимо редовно да го поддържаш, да осигуряваш свежо съдържание на потенциалните ти клиенти, че е нужна цялостна политика за твоето присъствие и бизнес развитие по отношение на уеб пространството…

Може да повериш управлението на Facebook и Twitter акаунта си на „студентче”, само ако си нямаш и елементарна идея, как това студентче ще отговаря компетентно на въпросите и проблемите, поставяни от твоите клиенти, а не дай си боже, как ще реагира по време на ПР криза.

Не 20 000, а 50 000 фена във Facebook страницата ти могат да осигурят някои агенции (да живеят ботовете!) И каква ти е ползата от тези „кухи”, неангажирани „фенове”? Какъв е смисълът от бройката, ако тя няма да доведе нито до конверсия, нито до издигане на социалната ти репутация? И откъде да дойдат тези фенове, ако отделът ти за обслужване на клиенти не става за нищо, ако услугите ти са зле, а продуктите, които предлагаш са непривлекателни или непревъзхождащи с нищо конкурентните? И Сет Годин да назначиш да ти движи Social Media маркетинга, ефектът ще е нулев. Между другото, самият Годин ясно го е казал – не са ти нужни хиляди, не е важно количеството, а качеството на феновете ти. Ако си спечелил на своя стрaна няколко авторитетни „sneezers” или “евангелисти” (както ги нарича Гай Кавазаки), те ще ти донесат многократно по-голям бенефит, отколкото десетки хиляди „мъртви души”…

По-тъжното обаче е, че като че ли няма почти никаква промяна на ситуацията у нас в сравнение преди година. Оптимистичните прогнози, че икономическата криза, ще помогне на ръста на развитие на уеб маркетинга в България не се оправдаха.
Според официални данни на TV Plan/TNS, през последната година ръстът на брутните обеми на интернет рекламата като цяло е едва  4%. Най-големите и традиционно рекламиращи в Интернет клиенти са свили бюджетите си средно с 20%.

Фактът, че дори и най-големите рекламодатели на пазара не се ангажират с годишни обеми в Интернет медиите, дава повод и за по-песимистични прогнози…
При това тези данни се отнасят за интернет маркетинга като цяло, който все още за повечето български фирми се изразява основно в различни вариации на банерната и дисплей рекламата. Можете да си представите, какъв дял от бюджетите им заема (ако изобщо съществува) този, насочен конкретно към Social Media Marketing, SEO, SEM.

А в същото време в САЩ и в много големи европейски страни делът на дигиталния маркетинг  в общите маркетингови бюджети се покачва стремглаво и вече заема второ място след този на ТВ рекламата. Почти няма голяма световна компания, която да не е открила през последните 2-3 години специален отдел, който да се занимава именно със Social Media Marketing, SEO, SEM. Няма смисъл да изброявам десетки убедителни примери и case studies, доказващи големия бенефит и ROI и не на последно място – издигането на социална репутация, донесли на такива компании, именно инструментите на Social Media маркетинга.

Факт е, че в тази сфера нещата в България се развиват трудно, мъчително и винаги поне с 3-4 години закъснение в сравнение с т.нар. нормални държави. И причините за това до голяма степен са и в малкия ни пазар, в по-ниската интернет пенетрация, в недостатъчно доказания   ефект от използването на уеб-маркетинга като цяло и Social Media маркетинга в частност, в липсата на достатъчно сериозни професионалисти в тази ниша и доста други…

Но за мен основната причина се дължи на необразоваността, консерватизма и неразбирането от страна на огромното мнозинство от мениджмънта на българските компании  на съвременнитетенденции в развитието на маркетинга , огромните ползи, които ще им донесе тяхното умело прилагане и ефективността, която ще постигнат, вследствие  професионалното използване на новите медии и комуникационни инструменти, съобразени с  WEB 2.0 реалностите.

Единственото, което ни остава е – да ги образоваме (не изключвам от това число и нас самите,  и ПР, рекламните и уеб агенциите), да ги накараме да повярват в силата модерните маркетингови уеб стратегии…А хубавата новина е, че рано или късно нещата ще започват да се случват. И колкото по-рано това бъде осъзнато, толкова повече ще спечелят първите – и компаниите, и уеб маркетинг специалистите, разбира се.